ZOEKTOCHT NAAR DE LEVENDE KERK

En als de kerk die Jezus aan het bouwen is nu meer lijkt op een uitgestrooid wildboeket op een alpenweide dan op een ommuurde tuin met gesnoeide hagen? Als jij, net zoals vele anderen, vraagtekens hebt gezet bij of er niet meer is te zeggen over de kerk die Jezus aan het bouwen is dan de religieuze instituten die wij hebben geërfd na tweeduizend jaar, zal je dit boek graag willen lezen. Dit is een goudeerlijke bespreking van een man die meer dan vijftig jaar lang op zoek is geweest naar de onvervalste Nieuw Testamentische gemeenschap en die haar op de meest onwaarschijnlijke plaatsen heeft gevonden. En Wayne wil je helpen die ongelooflijke bruid die Jezus aan het vormgeven is te vinden door naar de kerk te kijken zoals God haar ziet en door haar te herkennen zoals zij vorm krijgt in jouw omgeving. Zijn kerk is een levende tempel die bij een ieder in zijn hart tevoorschijn komt en vervolgens samengroeit tot een wereldwijde gemeenschap van mensen wiens relaties Gods heerlijkheid ten toon spreiden. Menselijke inspanning is op geen enkele manier in staat dit tot stand te brengen. Daarom schieten onze pogingen zo schromelijk te kort. Zij is de vrucht van een nieuwe schepping van mannen en vrouwen die verder kijken dan de menselijke bijeenkomsten in de samenleving en een leven in Jezus met elkaar delen dat hun meest hartstochtelijke honger stilt.

‘Met moed en bewogenheid stelt Jacobsen vast wat miljoenen christenen intuïtief al weten maar niet durven toe te geven, hoewel zij zijn passie delen voor een kerk waarnaar iedere gelovige hunkert.’
—DEREK WILDER, auteur van Freedom

‘In Zoektocht naar de Levende Kerk laat Wayne Jacobsen zien hoe Christus een thuis bouwt voor hen die daar hun hele leven al naar op zoek zijn geweest. Een thuis wat net zo vrij en bevrijdend is als het Evangelie zelf!’                                                                   —JOHN LYNCH, co-author of Bo’s Café and The Cure

“Dit boek zal je niet loslaten! Het is als een panoramische blik op het evangelie van genade.”

WAYNE JACOBSEN is twintig jaar voorganger geweest en heeft bijgedragen aan een tijdschrift voor geestelijke leiders. Nu reist hij de wereld rond  om mensen te helpen diep in het leven met en in Jezus te leven en dat ongedwongen met anderen te doen. Hij schreef en was medewerker van een aantal boeken, waaronder Hij houdt van mij, Dus jij gaat niet meer naar de kerk, A Man Like No Other, en De Uitnodiging. Je kunt zijn artikels en boeken vinden op Lifestream.org en zijn podcast horen op TheGodJourney.com.

HET EVANGELIE IN TIEN WOORDEN

Het goede nieuws is misschien wel het beste nieuws dat je nog nooit hebt gehoord!
In een tijd waarin velen verschillende boodschappen horen over de liefde van God, is Het Evangelie in tien woorden een welkome herinnering aan het Goede Nieuws zoals het geopenbaard werd
door Jezus. Het is een uitnodiging om terug te keren tot het onvermengde en bevrijdende evangelie van de apostelen. Dit boek zal je meenemen naar de hemelse schatkamers van genade en je met ontzag vervullen over de ongelooflijke goedheid van God. Je zult het geheim ontdekken van het wandelen in de gunstbewijzen van God, en vrijheid ervaren op elk gebied in je leven. Je zult erachter komen wie je werkelijk bent, en waarom je geboren werd. Het beste nieuws van alles is, dat dat je Degene Die jou geroepen heeft voor het opwindende avontuur van een leven als een geliefde van God, recht in Zijn ogen zal mogen kijken.

“Dit boek zal je niet loslaten!
Het is als een panoramische blik op het evangelie van genade.”

Paul Ellis was gedurende tien jaar voorganger van een multicilturele kerk in Hong Kong en een professor op een van de meest vooraanstaande zakenscholen in Azië. Nu schrijft hij over het evangelie van genade en woont in Nieuw-Zeeland met zijn vrouw Camila en hun drie kinderen.

 

EEN OMGEVING DIE LEVEN, HOOP,EER EN BESTEMMING CULTIVEERT!

VOORWOORD DOOR BILL JOHNSON

In dit krachtige boek vol openbaringen beschrijft Danny Silk de belangrijke paradigmatische verschuiving in het leven, bestuur en de onderlinge relaties van de kerk - een verschuiving die een cultuur van opwekking gecreëerd en gecultiveerd heeft in ‘Bethel Church’ in Redding, Californië. Door middel van veel relevante en waar gebeurde verhalen wordt de kerk geopenbaard als een plaats van vrijheid, respect, versterking en gezonde discipline (geen bestraffing). Cultuur van eer daagt de status quo van de structuur van het kerkelijke leiderschap uit en presenteert een verfrissende kijk op de vijfvoudige bediening.

Jezus erkende dit belangrijke principe in Matteüs 20:25-26: ‘En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: ‘U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn.’

Als de gelovigen die machtig zijn leren hoe ze de mensen om zich heen kunnen versterken, dan zal het volgende gebed zonder meer realiteit worden: ‘Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.’

U kunt de waarheden die in deze praktische en tegelijkertijd bovennatuurlijke principes geopenbaard worden vandaag nog toepassen op uw familie, werkplek, woonplaats, bediening, kerk – en overal waar u met andere mensen te maken heeft.

DANNY SILK doet dienst als pastor van ‘Bethel Church’ in Redding, Californië. Hij is de voornaamste  ontwikkelaar van het stafteam en het hoofd van de kerkelijke bedieningen, waaronder ‘Transformation Center,’ ‘city outreach’ en ‘Bethels Healing Rooms.’ Danny en zijn vrouw Sheri zijn eveneens de oprichters van ‘Loving On Purpose,’ een bediening onder families en bevolkingsgroepen wereldwijd.

 

ZOEKTOCHT NAAR HET HART VAN GOD - BESTEMMING MOLDAVIË

Dit boek gaat over de reis die Bas en zijn vrouw Jannie meerdere malen naar Roemenië en Moldavië hebben gemaakt, om daar de allerarmsten op te zoeken, te helpen en te bemoedigen. Het gaat over een machtige God en de mensen die Hij als medewerkers in dienst heeft. Het gaat over Zijn onvoorstelbare wijsheid en timing die Hij samenvoegt tot wat wij een wonder noemen. Iedere keer opnieuw leggen zij hun leven in handen van God, Die op Zijn beurt hen talloze malen leidt, helpt en voorziet, in soms hele moeilijke omstandigheden. Iedere keer weer maakten ze wonderen van hulp en uitredding mee. Bas beschrijft de worsteling die hij had om God volledig te vertrouwen. Het leven van hem en zijn vrouw Jannie veranderde radicaal nadat zij zicht kregen op het hart van God. Hun reis naar het ‘hart van God’ en een persoonlijke relatie met Hem zal je helpen om diezelfde reis te beginnen of, in andere gevallen, voort te zetten. Hun verhaal zal je helpen Zijn roepstem te horen.

Had je ooit Jezus willen zien? Lees dit boek en je zult Hem in Zijn hart kijken.

BAS MIJNSTER is geboren in Sliedrecht. Vanuit zijn voormalig beroep als politieagent heeft hij meerdere kinderboeken geschreven. Het leven van hem en zijn vrouw Jannie veranderde radicaal nadat zij een openbaring kregen over het hart van God.

 

Jezus plus niets. Honderd procent echt. Zonder toevoegingen.

Deze waarheid hoor je misschien nooit in de kerk. Het naakte evangelie is een aanval die hoofdstuk na hoofdstuk wordt gedaan op het kerkjargon en de tweeslachtigheid waar wij tegenwoordig mee worden geconfronteerd. Het laat een boodschap zien die tegelijk eenvoudig en levensveranderend is. Met een frisse kijk op de Bijbel en zonder zich te verontschuldigen. Het naakte evangelie zal je uitdagen om alles wat je dacht te weten, te herzien.

‘Hoe weet je dat je met een zeilboot op zijn scherpst voor de wind zeilt? Luister naar het suizen. Dit boek laat je zien hoe je de zeilen van je leven kunt afstellen op de wind van de waarheid, en de Geest van God ten volle Zijn werk in je kunt laten doen. Lees dit boek en hoor het gesuis.’ -
Leonard Sweet, bekend schrijver: So Beautiful: Divine Design for Life and the Church

‘Wat een geweldig studieboek over de manier waarop je religieuze onechtheid aan de kant kunt schuiven en de uitdaging kunt opnemen om een normaal iemand te zijn, terwijl je tegelijkertijd een gezond christen bent.’ -
Steve Arterburn, stichter en voorzitter van New Life Ministries

‘Als je er genoeg van hebt om het masker ‘Ik ben een superchristen’ te dragen, en moe en ontmoedigd bent: lees dan dit boek en ervaar de vrijheid die Jezus je geeft.’ -
Mary DeMuth, schrijver, Daisy Chain en Thin Places

‘In Het naakte evangelie haalt Andrew Farley het bouwwerk van religie neer en laat hij ons de waarheid en de vrijheid zien die God voor ons heeft bestemd, om die vervolgens in een overvloedig en stralend leven te mogen ervaren.’ -
Anne Jackson, schrijfster, Mad Church

Andrew Farley is voorganger van de Ecclesia gemeente (EcclesiaOnline.com). Hij is gastheer van het televisieprogramma Real Life in Christ, dat door ABC-TV in West Texas en New Mexico wordt uitgezonden. Hij  is professor toegepaste taalwetenschappen aan de Texas Tech University en woont, met zijn vrouw Katharine en zijn zoon Gavin, in Lubbock, Texas. Kijk voor meer informatie op de website TheNakedGospel.com

Hebben ze je voorgelogen over God?

Zou dit er de oorzaak van kunnen zijn dat de meeste christenen toegeven dat ze zich ellendig en gefrustreerd voelen in hun geestelijk leven? Door mensen bang te maken zodat ze in het gareel blijven lopen, misvormt religie vaak de God van de Bijbel door Zijn wezenlijke natuur te verdraaien.

Maar er is meer over God te zeggen dan het religieuze oog ziet.

De uitgevers van The Shack (De Uitnodiging) hebben een uitdagend boek op de markt gebracht dat de onpeilbare liefde en genade van God verder ontvouwt. De schrijver Darin Hufford neemt als uitgangspunt de bewering dat God de liefde zelf is en houdt die tegen het licht van Gods eigen beschrijving van liefde in een van de meest geliefde passages in de Bijbel - 1 Korintiërs 13.

DE ONBEGREPEN GOD is een opmerkelijke herbezinning op het hart en karakter van de God van de Bijbel en laat zien dat Hij inderdaad de definitie van liefde is.

"Dit is een diepgaand en toch gemakkelijk te lezen boek dat ons helpt onze motieven en daden te onderzoeken in onze poging trouwe christenen te zijn. Ik beveel het aan bij hen die Christus willen volgen." - TONY CAMPOLO, Eastern University

DARIN HUFFORD
Het is de passie van Darin Hufford om mensen te helpen de diepten van de liefde van God te leren kennen en in Zijn vrijheid te leven. Hoewel hij voorheen voorganger was en directeur van een stichting die zich inzette voor de daklozen, is hij nu een veelgevraagde spreker over relaties en geloof, gastheer van de podcast 'Into the Wild' (de wildernis in) en voorzitter van het Free Believers Network, dat je kunt vinden op www.freebelievers.com. Hij woont in Phoenix, Arizona, in Amerika, met zijn vrouw Angie en vijf kinderen.
Activeer de ultieme krachtbron

Gebed en het belijden van Gods Woord zijn twee van de krachtigste wapens die we in het leven bezitten. Ze verbinden ons met God, zodat Zijn kracht in iedere situatie door ons heen kan stromen.
Gebeden die boze geesten uitdrijven koppelt krachtige gebeden en proclamaties aan bevelen uit het Woord van God, die u helpen om demonische beïnvloeding en tegenstand in uw leven te overwinnen. Het boek bevat een inleiding tot geestelijke oorlogvoering, bijbelse principes van gebed, en specifieke, proclamerende oorlogsgebeden voor iedere situatie. Ontdek hoe u het vuur van de levende God vrijzet voor:
* PREKEN
* GENEZEN VAN ZIEKEN
* PROFETEREN
* UITWERPEN VAN DEMONEN
Gebeden die boze geesten uitdrijven is een handboek voor u met verwijzingen om de duivel te verslaan.

Verbreek de machten van de duisternis en zet de zegeningen en de gunstbewijzen van God vandaag nog vrij in uw leven!

Apostel John Eckhardt is opziener van Crusaders Ministries, gevestigd in Chicago. Begiftigd met een krachtige apostolische roeping oefent hij overal in de Verenigde Staten, en wereldwijd in ruim zeventig landen, zijn bediening uit. Hij heeft meer dan twintig boeken op zijn naam staan en zijn tv-programma Perfecting the Saints kan overal in de Verenigde Staten wekelijks worden bekeken via The World Network.
Uitgeverij Shama

 

             

UITGEVERIJ SHAMA

 

Home

Over ons

Publicaties

Uit te geven

Links

Webshop

Contact

CHRISTEN, WEES VRIJ!

(herziene en uitgebreide editie)

(Graham & Shirley Powell)

PUBLICATIES

 

Ben je klaar voor eeuwigheid? Zo ja, help je anderen om klaar te zijn voor die reis naar de eeuwigheid? Een reis die een ieder van ons zal maken. Als gelovigen weten we allemaal dat we anderen over de Heer dienen te vertellen, maar vaak weten we niet hoe. Dit praktische boek zal je ideeën geven om gesprekken te beginnen, voorbeelden geven over situaties die tijdens het getuigen kunnen ontstaan, je bemoedigen, uitdagen, en toerusten om zowel vrienden als vreemden te winnen voor Jezus. De rest van je leven! 

“Vol met fascinerende verhalen, praktische tips, en nuchtere wijsheid over evangelisatie” (Bill Bright)

EEN DING DAT U IN DE HEMEL NIET KUNT DOEN

(Mark Cahill) 

 

DUS JIJ WILT NIET MEER NAAR DE KERK

Een overwachte reis

(Jake Colsen - pseudoniem voor Wayne Jacobsen en Dave Coleman)

HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN DE HEL

(Ray Comfort)

GRAHAM POWELL

 

Deze bestseller is geschreven vanuit persoonlijke ervaring en laat zien hoe een christen vrij kan komen van demonische onderdrukking door persoonlijk gebed en het toepassen van bijbelse waarheid. ‘Christen, wees vrij!’ wordt wereldwijd gezien als een  uitgebalanceerd en praktisch leerboek voor het Lichaam van Christus. Het heeft velen geholpen vrij te komen in gebieden waar het onmogelijk leek om vrij te komen.

Deze (tweede) editie is compleet herzien en uitgebreid met aanvullende hoofdstukken uit ‘Two Kingdoms’, waaronder; ‘Kan een christen bezeten zijn door demonen?”, ‘Het demonische herkennen’, ‘De gave van onderscheidingen van geesten’, ‘Handoplegging’, ‘Volharden en zegevieren en ‘Het belang van proclamatie’.

Graham en Shirley Powell, komen oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland, zij leven nu op Vancouver Island, Canada. Zij dienen God al meer dan 40 jaar.  

MEER OVER GRAHAM POWELL

 

 

 

 

ISBN (13) 9789057982606

 

MEER INFO OVER BOEK

 

Wat zou je doen als je iemand zou ontmoeten die precies lijkt op een van Jezus’ discipelen – en dat in de 21ste eeuw? Dat is het dilemma waar Jake voor komt te staan als hij een man ontmoet die over Jezus praat alsof hij Hem persoonlijk kent. Zijn wandel daagt alles uit wat Jake gekend heeft.

DUS JE WILT NIET MEER NAAR DE KERK is het meeslepende dagboek van Jake dat dertien gesprekken met zijn nieuwgevonden vriend beschrijft over een periode van vier jaar, en dat zijn leven totaal op zijn kop zet. Met de hulp van deze vreemdeling ziet Jake zijn donkerste angsten onder ogen, worstelt hij door onmenselijk omstandigheden en vindt hij uiteindelijk de vreugde en vrijheid waar hij altijd over gedroomd heeft. Als je vermoeid bent van het christen-zijn, en echt wil weten wat het betekent om diep in Christus te leven, zal Jake’s verhaal je nieuwe hoop geven. Dit boek neemt alle moeilijke vragen onder de loep en geeft vérstrekkende antwoorden. Het zou kunnen zijn dat het ook jouw wereld op zijn kop zet!

Jake Colsen is het gezamenlijke pseudoniem van twee oude vrienden, voormalige voorgangers en reisgenoten, Wayne Jacobsen en Dave Coleman, die mensen op weg helpen om dieper in Jezus in te leven. Wayne woont in Moorpark (CA) en heeft vele boeken en artikelen geschreven die hij online op zijn website Lifestream.org heeft gezet. Hij is tevens een van de gastheren van een wekelijkse podcast op thegodjourney.com. Dave woont in Visalia (CA) en als  gepensioneerde kapelaan en wijkverpleger  is hij actief betrokken bij het  onderwijzen en counselen van anderen op deze reis.

 

Waarom keren zoveel ongelovigen de boodschap van het evangelie de rug toe? Vertelt de Bijbel niet hoe we zondaren tot ware bekering kunnen leiden? Als dat zo is, waarom hebben we dat dan gemist? Het antwoord zal u verbazen. Ontdek dan hoe de vijand een belangrijke sleutel, die nodig is om het hart van de ongelovige te openen, begraven heeft. Als u frustratie ervaart over verloren zielen en teruggevallen gelovigen, kijk dan niet verder. Deze radicale benadering  zou de missende dimensie kunnen zijn om onze generatie voor Christus te winnen.

 

 

CULTUUR VAN EER

HET CULTIVEREN VAN EEN BOVENNATUURLIJKE OMGEVING

(Danny Silk) 

SPRINGLEVEND!

Zoektocht naar het hart van God - bestemming Moldavië

(Bas & Jannie Mijnster) 

 

HET NAAKTE EVANGELIE

De waarheid die je misschien nooit in de kerk hoort

(Andrew Farley) 

 

DE ONBEGREPEN GOD

De leugens die religie over God vertelt

(Darin Hufford) 

 

GEBEDEN DIE BOZE GEESTEN UITDRIJVEN

Gebeden en proclamaties om demonen te verslaan

en de machten der duisternis ten val te brengen

(John Eckhardt) 

 

HIJ HOUDT VAN MIJ!

Leren hoe je vanuit de liefde van Vader kunt leven

(Wayne Jacobsen) 

 

 

 

ONZE KINDEREN DOELBEWUST LIEFHEBBEN

Een relatie van hart tot hart opbouwen

(Danny Silk) 

 

 

 

DE THUISKOMST

Onvoorwaardelijke liefde: je plaats vinden in het hart van de Vader

(Jack Winter) 

 

Voor hen die ernaar verlangen om als een geliefde zoon of dochter van God te leven, kan ik geen beter vervolg op The Shack (De Uitnodiging) aanbevelen dan dit boek. Het is een avontuurlijke ontdekkingsreis naar het hart van de God, van wie we hoopten dat Hij echt bestaat, en die van een ieder van ons afzonderlijk houdt met een eeuwige liefde.’                                                — WILLIAM YOUNG, schrijver van The Shack (De Uitnodiging)

Ben jij ook iemand die in levenssituaties reageert als een kind dat madeliefjes aan het plukken is, in een poging om erachter te komen of God eigenlijk wel van je houdt? Als jij zo iemand bent die allerminst overtuigd is van Gods liefde op die moeilijke momenten waarop je juist op Hem zou moeten kunnen vertrouwen, kan ik je vertellen dat er hoop voor je is. Waar? Bij die bijzondere gebeurtenis in de menselijke geschiedenis die jouw plek in Vaders hart heeft veiliggesteld – het kruis, waaraan Jezus toestond dat alle zonde, schuld en schaamte opgenomen werd in Zijn eigen lichaam, zodat jij in alle vrijheid een intieme relatie met Zijn Vader kon aangaan. Daar zul je tot de ontdekking komen dat wat Hij altijd al heeft gewild, niet de angstige onderdanigheid van slaven is, maar de liefdevolle genegenheid van een zoon en dochter.

Als jouw geestelijk leven je meer het gevoel geeft dat je een prestatie moet leveren dan dat je vrijheid ervaart, en dat het meer lijkt op een inhoudsloos ritueel dan op een vreugdevolle reis, laat Wayne je dan helpen.

OOK JIJ KUNT GOEDE KINDEREN VOORTBRENGEN!

Onze kinderen doelbewust liefhebben laat zien hoe je de principes van het Koninkrijk van God en een hart dat uitgaat naar de Heer in je kinderen kunt planten. De eenvoudig toe te passen methode geeft je gereedschap om je kinderen op te voeden in de vreugde en de volheid van de Heer Jezus.

In tegenstelling tot de traditionele benadering leert dit boek ouders hoe zij hun kinderen kunnen leren om te gaan met hun vrijheid alsmede hun hartsrelaties kunnen beschermen.

‘…. en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.’ (2Cor 3:17)

Vrijheid is een basisbehoefte van kinderen. Als we dit niet inzien of hiervan niet op de hoogte zijn, zal dit uiteindelijk de vertrouwensband tussen ouder en kind vernietigen.

Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. (1Joh 4:18)

Onze kinderen doelbewust liefhebben komt met voorbeelden, concepten, vaardigheden en ideeën die ouders helpen om angst bij hun kinderen te verminderen door niet langer straf als opvoedkundig instrument te gebruiken maar hun hart te versterken zodat zij hun bestemming zullen bereiken.

 

‘De thuiskomst’ gaat over het hebben van een relatie … om precies te zijn, het ontbreken ervan – het verhaal van een vader en zijn twee zonen die betrokken zijn bij een familieschandaal. Het vertelt ook 25 verhalen van verschillende mensen die genezing ontvangen hebben om liefdevolle mannen en vrouwen van God te zijn.  

(Voorwoord van Floyd McClung)

“Het verhaal van de verloren zoon is mijn favoriete verhaal, en door Jack Winter lees ik het met nog meer genoegen…. Jack Winter laat ons de weg naar huis zien. Het is duidelijk dat Jack de weg naar huis kent. Laat hem je de weg wijzen … naar jouw thuiskomst.”

 Jack Winter ontving in 1977 een openbaring over het ‘Vaderhart van God’. Sindsdien was hij in meer dan 30 landen geweest om verschillende groepen te bedienen, waaronder lokale kerken, Jeugd met een Opdracht (JmeO), Teen Challenge en Woman’s Aglow.

Graham Powell schrijft vanuit zijn persoonlijke ervaring met angst, waardoor hij onmogelijk een normaal leven kon leiden. Zijn eigen zoektocht naar vrijheid leidde hem tot de Bijbel en tot de bevrijdende kracht van de Heer Jezus Christus. oor bijbelse principes te volgen, die hij nu predikt en onderwijst, zijn anderen mensen bekrachtigd en vrijgezet om uit te stappen in hun bestemming. Vrij van intimidatie en angst die hun eens gebonden hield.

MEER OVER GRAHAM POWELL

ISBN (13): 978-94-6085-008-0

192 pagina's (Winkelprijs € 16,95)

 

BESTELLEN

 

ISBN (13) 978-94-6085-0066

198 pagina's (Winkelprijs € 14,95)

BESTELLEN

 

ISBN (13) 978-94-6085-0059

160 pagina's (Winkelprijs € 9,95)

BESTELLEN

 

SBN (13) 978-94-6085-004-2

221 pagina's (Winkelprijs € 7,95)

BESTELLEN

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Eén hartslag verder’ is een gemakkelijk te lezen boek, gebaseerd op gesprekken die de schrijver Mark Cahill met ongelovigen had, in het speciaal met hen die zochten naar de waarheid – een boek wat antwoord geeft op hun vragen. Zoveel ongelovigen willen weten, “Is dit enkel blind geloof, of is het een logische en bewuste sprong in geloof?” Dit boek geeft antwoorden op die vraag, evenals het volgende: Kun je bewijzen dat er een God is? Weerlegt evolutie het bestaan van God? Kun je bewijzen dat de Bijbel waar is? Wat is daar na mijn dood? Lees vele fascinerende verhalen – van bijna-doodervaringen, tot wat beroemde personen geloven, tot iemand die van gebouwen springt... 

Hoewel dit boek geschreven is vanuit het oogpunt om je geloof te delen met ongelovigen, het is ook voor hen die bewapend willen zijn met antwoorden op vragen tijdens het getuigen en het delen van je geloof. Nu kun je genoeg munitie hebben om vragen met sterk bewijsmateriaal te beantwoorden. Ideaal boek om weg te geven

BEVRIJD VAN ANGST

Sleutels om vrij te zijn van angst

(Graham Powell)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN (13) 978-94-6085-003-5

260 pagina's (Winkelprijs € 4,95)

BESTELLEN

 

DE LAATSTE HARTSLAG

Uw reis in de eeuwigheid

(Mark Cahill) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN (13) 978-94-6085-002-8

204 pagina's (Winkelprijs € 14,95)

BESTELLEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN (13) 9789057982606

170 pagina's (Winkelprijs € 4,95)

BESTELLEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN (13): 978-94-6085-010-3

 224 pagina's (Winkelprijs € 14,95)BESTELLEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN (13): 978-94-6085-015-8

 232 pagina's (Winkelprijs € 14,95)BESTELLEN

 

ISBN (13): 978-94-6085-000-4

 202 pagina's (Winkelprijs € 14,95)BESTELLEN

 

ISBN (13): 978-94-6085-013-4

 203 pagina's (Winkelprijs € 14,95)BESTELLEN

 

ISBN (13): 978-94-6085-014-1

 174 pagina's (Winkelprijs € 12,95)BESTELLEN

 

ISBN (13): 978-94-6085-012-7

 240 pagina's (Winkelprijs € 12,95)BESTELLEN

 

ISBN (13): 978-94-6085-011-0

 221 pagina's (Winkelprijs € 14,95)BESTELLEN

 

ISBN (13): 978-94-6085-009-7

 138 pagina's (Winkelprijs € 9,95)BESTELLEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEKTOCHT NAAR DE LEVENDE KERK

WAT ALS ER NU ECHT MEER IS?

(Wayne Jacobsen) 

HET EVANGELIE IN TIEN WOORDEN

(Paul Ellis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2017

Uitgeverij Shama

 

ISBN (13) 9789057982453

312 pagina's (Winkelprijs € 13,95)

BESTELLEN